Skok do života, o.p.s.

Pomáháme žít obyčejné životy neobyčejně.

Od roku 2004.

Poslání

Obecně prospěšná společnost SKOK do života poskytuje v Hradci Králové a okolí kvalitní sociální služby a chráněná pracovní místa lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním, které jim umožňují získat sebedůvěru, samostatnost a odpovědnost, aby vnímali svůj život jako smysluplný a srovnatelný s životy ostatních lidí. 

Vize

Do roku 2025 se stát samostatnou a finančně nezávislou společností, která poskytuje komplex kvalitních služeb tak, aby dospělí lidé s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí měli možnost s přiměřenou podporou samostatně bydlet, pracovat a užívat si života.

SKOK do života je obecně prospěšnou společností, která se stala samostatným právním subjektem 11.9.2007. Vznikla však jako samostatná sekce Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením Hradec Králové v roce 2004. Ačkoliv po novelizaci občanského zákoníku již zakládat obecně prospěšné společnosti nelze, SKOK do života, o.p.s. funguje v souladu se Zákonem o obecně prospěšných společnostech bez omezení dál. Ze zákona je činnost naší společnosti rozdělena na hlavní – veřejně prospěšnou, neziskovou a vedlejší – doplňkovou, ziskovou. Zákonnou povinností společnosti je investovat případný zisk z doplňkové činnosti do činnosti obecně prospěšné. Ze SKOKu do života o 3 zaměstnancích a 4 lidech s mentálním postižením se v průběhu jejího fungování stala společnost o 100 zaměstnancích, poskytující sociální služby téměř 70-ti lidem s mentálním postižením. Obrat společnosti se ročně pohybuje kolem 20 milionů korun. Naše společnost zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením, je tedy dle §81 zákona č. 435/2004 sb., O zaměstnanosti poskytovatelem náhradního plnění  a podle §38 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. zvýhodněným dodavatelem. Celá doplňková činnost společnosti je realizována v režimu měsíčního plátce DPH. 

SKOK spot - o našich službách "jasně a stručně"

Podpořte nás

Obecně prospěšná společnost SKOK do života poskytuje na území Hradce Králové kvalitní služby, které umožňují lidem s mentálním postižením získat sebedůvěru, samostatnost a odpovědnost, aby vnímali svůj život jako smysluplný a srovnatelný s životy ostatních lidí.

Podpořit